يلدای بم

جشن شب یلدا از معدود جشن های شبانه ایرانیان است که هنوز هم بطور سراسری پا برجا مانده است... به اس ام اس قناعت نکنیم!  + و +

امشب راهی بم هستم. سه سال از آخرین باری که این شهر را دیدم می گذرد. خاطرات تلخ و شیرین از این شهر و مردمانش آرامم نمی گذارد. پس از چهار سال چه بر سر مردم آمده است؟

/ 0 نظر / 7 بازدید