زندگی گس

همونی که ازش بدم میومد داره سرم میاد. آخه مرا چه به زندگی کارمندی.

مگه من طاقت دارم تا ساعت ۳ برم سر کار. عصرم بیام خونه با زیر شلواری راه راه بشنیم نصف هندونه با قاشق بخورم و کوپن هام رو بشمارم؟

هر چی بود به خاطر رودربایستی بود . با شک و تردید قبول کردم از شما چه پنهان امروز فرمش رو هم پر کردم.

ولی عمرا...

پاسپورتم پس فردا تمدید می شود. مدارکم را هم همین روزها میفرستم.

دیگه طاقت زندگی توی این دارالمجانین رو ندارم......

/ 0 نظر / 12 بازدید